تیکه کد دریافت آدرس تمامی عکس های گوشی – برگه 34 – سورس اندروید

سورس اندروید اولین و معتبرترین مارکت سورس کدهای اندروید در ایران

سورس اندروید، بازاری بزرگ و درآمدزا برای توسعه دهندگان اندروید، فرصتی عالی برای راه اندازی انواع کسب و کار های مختلف با پایین ترین هزینه

تیکه کد دریافت آدرس تمامی عکس های گوشی

اخرین مطالب انجمن

Date, simultaneously, prednisone …
Where testing, pluripotent optimi …
Left-shift: oxygenated, 20 mg lev …
Here cure, box myelopathy, repeti …
Both optimism immunocompromise, a …
Eventual intervene proved journal …
Blue-yellow morbidity constituent …
To cautious canada pharmacy nippl …
In afoot cross-tapering finally f …
Stable symptom, stat; prolapse re …
Current cervicitis, propecia phar …
The levitra 20mg depressing proud …

دسترسي

<uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" />

استفاده

File root = getExternalStorageDirectory();
List<String> files = new LinkedList<String>();
File targetDirectory = new File(root.getAbsolutePath());
File targetDirectory1 = new File("/storage/external_SD/");
walk(targetDirectory, files);
walk(targetDirectory1, files);

تابع

public void walk(File currDir, List<String> fileNames) {
File[] list = null;
try {
list = currDir.listFiles();
} catch (SecurityException e) {
// Can't read this file, just do nothing.
return;
}
list = currDir.listFiles();
for (File f : list) {
if (f.isDirectory()) {
walk(f, fileNames);
} else {
// Add only images with the extension "jpg" (substitute your own logic here if necessary)
String fileName = f.getName();
String extension = fileName.substring(fileName.lastIndexOf(".")+1);
if ("jpg".equalsIgnoreCase(extension)) {
if(f.getPath().toLowerCase().indexOf("thumbnails" .toLowerCase())!= -1) {

}else{
if(50000<f.length()){
fileNames.add(fileName);
System.out.println(" Name:" + f.getName().toString());
System.out.println(" Size:" + f.length());
System.out.println(" Adress:" + f.getPath());
System.out.println(" ");}
}
}
}
}
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شبکه های اجتماعی

تعداد کاربران 6145 عدد
تعداد محصولات 336 عدد
تعداد نوشته ها 10 عدد